Inwentaryzacja zagospodarowania terenu- po co i jak wykonujemy?

31 stycznia mija termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości. W związku z tym, w ostatnim czasie, częściej sporządzamy inwentaryzację zagospodarowania terenu dla potrzeb wyceny podatku od nieruchomości.

Projekt składa się z 3 etapów:

Pierwszym są prace terenowe. Polegają na aktualizacji mapy zasadniczej oraz opisie wszystkich obiektów podlegających wycenie. Wykonujemy również dokumentację fotograficzną- zarówno poszczególnych obiektów jak i zdjęcia 360 st całego terenu podlegającego inwentaryzacji.

Kolejny etap polega na wykonaniu mapy inwentaryzacyjnej oraz bazy danych wszystkich obiektów. Poza standardowymi elementami znajdującymi się na mapie zasadniczej, umieszczamy tzw. metki z najważniejszymi danymi opisującymi konkretny element oraz hotspoty wskazujące na miejsca wykonania panoram sferycznych. Wszystkie elementy są powiązane bezpośrednio z bazą danych, fotografiami danego obiektu oraz zdjęciami panoramicznymi 360 st.

Ostatnim etapem jest wykonanie wyceny każdego obiektu przez rzeczoznawcę majątkowego oraz wykonanie operatu szacunkowego. Stała współpraca z rzeczoznawcą pozwala nam na kompleksowe i szybkie wykonanie projektu.

Inwentaryzacja wykonana w taki sposób jest nie tylko świetnym sposobem wyliczenia podatku, ale także wspomaga zarządzających nieruchomością w codziennej pracy.