W naszej codziennej praktyce często spotykamy się z pytaniem od klientów:

„Chcemy budować dom na fragmencie działki, czy najpierw musimy wykonać podział nieruchomości a dopiero mapę do celów projektowych i na koniec budować, czy można robić prace równolegle?”

Wbrew pozorom pytanie nie jest banalne i należy zagłębić się szerzej w potrzeby inwestora.

Podział nieruchomości przy realizacji inwestycji.

Zacznijmy od czasu jaki jest potrzebny do przeprowadzenia poszczególnych zadań. Podział nieruchomości od a do z (do momentu ujawnienia w KW nowych działek ewidencyjnych) trwa w zależności od powiatu od 6 do 12 miesięcy. Okres ten jest dość długi, a trzeba wziąć jeszcze pod uwagę ze po ujawnieniu na mapach nowych działek trzeba wykonać mapę do celów projektowych (czas ok 1,5 miesiąca).

Wielu inwestorów nie może tak długo czekać ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Nie ma przeciwwskazań aby wykonać mapę do celów projektowych, złożyć wniosek o pozwolenie na budowę przy jednoczesnym, równoległym procedowaniu podziału nieruchomości. Uwaga, nasza  rekomendacja jest taka aby decyzja podziałowa została wydana tuż po tym jak uzyskamy prawomocne pozwolenie na budowę. Unikniemy wtedy komplikacji z innymi numerami działek na warunkach przyłączeniowych i na mapie, z najnowszym wypisem z EGiB.

Po zakończeniu inwestycji, przy odbiorze budynku do użytkowania dołącza się kopie decyzji podziałowej, z której  wynika że np. dawna działka nr 7 odpowiada po podziale działkom nr. 7/1 i 7/2.

Elementy na które trzeba zwrócić uwagę:

Przy projektowaniu budynku z myślą prowadzenia równoległego podziału trzeba pamiętać aby działka po podziale spełniała warunki z miejscowego planu zagospodarowania terenu, czyli minimalna powierzchnia zabudowy, wskaźniki zabudowy, powierzchnie biologicznie czynną etc.

Istnieją dwa przypadki kiedy rekomendujemy wykonanie najpierw podziału a dopiero mapy do celów projektowych:

  1. Inwestor chce wziąć kredyt hipoteczny, a nie chce obciążać kredytem całej nieruchomości. W takim przypadku lepiej wydzielić działkę na której chcemy budować, przenieść ją do innej KW, a następnie wziąć kredyt bankowy tylko na jedną działkę.
  2. W przypadku gdy na działce znajduje się już budynek mieszkalny, a po podziale powierzchnie nowych działek nie spełniałyby kryteriów minimalnej powierzchni. Przykładowo minimalna powierzchnia z mpzp wynika 900 m2 a nasza działka ma 1650 m2. Wtedy można wykonać wydzielenie działki z domem w ramach artykułu 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami na działkę z domem o powierzchni 750 m2 a pozostała działka wolna (pod przyszłą zabudowę) będzie maila powierzchnie 900m2.

Praktyka mówi że 95% tego typu przypadków realizowana jest w trybie prowadzenia równoległych prac nad mapą do celów projektowych oraz podziału nieruchomości.

Podziały nieruchomości i inne prace prawne w PKIG

W PKIG pracuje pięciu geodetów legitymujących się uprawnieniami zawodowymi. Posiadamy dział geodezji prawnej, którego specjaliści na co dzień spotykają się z różnymi zagadnieniami: od prostych podziałów po najbardziej skomplikowane procedury sądowe.