Od 2010 roku dzielnica Ursus jest naszym drugim domem. Realizujemy szereg prac geodezyjnych, takich jak mapy do celów projektowych, podziały, wznowienia granic, wykazy synchronizacyjne. Ilość zrealizowanych projektów na tym terenie w znaczący sposób wzbogaciła nas o  wiedzę o Ursusie i niuansów tam panujących. Ostatnio zrealizowaliśmy mapę do celów projektowych w wersji numerycznej terenu o powierzchni 20 ha.