W 2016 roku zrealizowaliśmy 3 projekty na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pomiary zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu zarówno klasycznych technik pomiarowych: zastosowanie  tachimetrów oraz GPS, jak i nowoczesnych metod fotogrametrycznych opartych na danych pozyskanych z bezzałogowego statku powietrznego.