Specjalistyczne pomiary inwentaryzacyjne

Prawidłowe przygotowanie inwestycji bardzo często musi zostać poprzedzone precyzyjnymi pomiarami geodezyjnymi. Przykładami tego typu pomiarów są miedzy innymi:

  • Pomiar istniejącego układu ścian, konstrukcji
  • Pomiar poziomów posadzek
  • Inwentaryzacja kamienia na elewacjach

Pomiary tego typu zazwyczaj wykonuje się w oparciu o lokalną osnowę geodezyjną, przy zachowaniu wysokich wymagań dokładnościowych na poziomie pojedynczych milimetrów. Stosowanie wysokiej precyzji pomiarów umożliwia dokładne zaprojektowanie elementów budynku.

W ramach powyższej usługi wykonaliśmy pomiary geodezyjne atrium przebudowywanego istniejącego wieżowca. Dokładne zlokalizowanie układu słupów, ścian, stolarki okiennej, prowadnic umożliwiło:

  • dostarczenie na obiekt precyzyjnie przygotowanych w pracowniach okładzin drewnianych, kamiennych,
  • usuniecie kolizji na etapie projektowym