Pionowanie konstrukcji

Badanie bezpieczeństwa i stanu technicznego obiektów budowlanych polega m.in. na pomiarze i określeniu odchyłek geometrycznych niektórych elementów konstrukcyjnych.  Do grupy pomiarów kontrolnych można zaliczyć pomiary mające na celu sprawdzenie pionowości. Tego typu audyt wykonuje się najczęściej na już istniejących obiektach, w celu określenia czy zostały one poprawnie w wykonanie.

Aby uniknąć dużych odchyłek, elementy wymagające precyzyjnego położenia w linii pionu powinny być weryfikowane na etapie wznoszenia. Geodeta dysponując odpowiednim sprzętem i technikami pomiarowymi, podczas procesu stawiania (np. elementów stalowych) może z dużą dokładnością i co najważniejsze na bieżąco podawać odstępstwa od linii pionu. Dzięki temu można mieć pewność, że wzniesiona konstrukcja spełnia założenia projektowe, co jest szczególnie ważne przy budowie z wykorzystaniem komponentów prefabrykowanych.

Opisane wyżej prace pomiarowe wykonujemy wykorzystując sprzęt najwyższej jakości, powalający osiągnąć interesującą nas dokładność. Najczęściej do pionowania konstrukcji używamy tachimetrów pozwalających na bezreflektorowy pomiar odległości.

Posiadamy również skaner laserowy, który może być użyty m.in. do badania pionowości szybów windowych – zebrana tym sposobem informacja pozwala na pokazanie deformacji całego szybu podczas gdy klasyczne metody sprowadzają się do pomiarów punktowych.