Przeliczanie powierzchni z map

Nasi klienci często zwracają się do nas z prośbą o określenie powierzchni z map archiwalnych, bardzo często z map, z których trudno określić skalę. Wykorzystując najnowocześniejsze zdobycze technologii oraz umiejętności kartograficzne pozyskujemy z map dane odnośnie powierzchni i wymiarów wybranych obiektów.
W tym temacie najważniejsze jest zrozumienie co to jest skala mapy oraz jakie jednostki powierzchni oraz długości są używane obecnie w Polsce.

Przeliczenia powierzchni
Podstawową jednostką powierzchni używaną w Polsce jest jeden hektar (1 ha)
1 ha = 100 arów = 10.000 m²
1 hektar to kwadrat o boku 100 metrów (100 m * 100 m = 10.000 m2 = 1 ha)
W hektarach podaje się powierzchnie w ewidencji gruntów oraz księgach wieczystych.
W przypadku działek budowlanych, lub po prostu mniejszych działek, szczególnie przy zbywaniu nieruchomości, powierzchnie podaje się zwyczajowo w arach. Należy pamiętać, że 1 ar to 100m2.

Rodzaje map i ich skale
Podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne kraju w Polsce to tzw mapa zasadnicza. Prowadzona jest przez określone Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwach Powiatowych lub Urzędach Miejskich – w miastach na prawach powiatu.
Od kilku lat mapa taka jest prowadzona na terenie Polski w postaci numerycznej. Jeśli więc potrzebujemy kupić mapy np. do decyzji o warunkach zabudowy, możemy kupić wydruk lub mapę w postaci numerycznej (plik dxf, pdf itp.)
Na terenach miejskich  – zurbanizowanych mapy wykonywane są najczęściej w skali 1:500
Na terenach mniej zurbanizowanych najczęściej spotykamy mapy w skali 1:1000.
Mapy ewidencyjne (ich treść to tylko działki, klasy gruntu, użytki gruntowe oraz budynki) prowadzone są najczęściej w skalach 1:2000 bądź 1:5000.

Co znaczą skale mapy?
Skala 1:500 oznacza, że 1 mm na mapie odpowiada 0,5 metra w terenie
Skala 1:1000 oznacza, że 1 mm na mapie odpowiada 1 metrowi w terenie
Skala 1:2000 oznacza, że 1 mm na mapie odpowiada 2 metrom w terenie
Skala 1:5000 oznacza, że 1 mm na mapie odpowiada 5 metrom w terenie