Schematy bocznic

Bocznice kolejowe są ważnym elementem nie tylko systemu kolejowego w naszym kraju, ale także infrastrukturą niezbędną dla prowadzenia działalności przez wiele zakładów przemysłowych.  Każda bocznica kolejowa dopuszczona do użytku musi posiadać świadectwo bezpieczeństwa. Aby takie świadectwo uzyskać trzeba złożyć wniosek o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej. Jednym z załączników jest – plan schematyczny bocznicy kolejowej.

Firma PKIG oferuje usługę polegającą na sporządzaniu planów schematycznych bocznic kolejowych zgodnie z instrukcją  o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych Ig-10[D-27] (załącznik do uchwały Nr 643/2016 Zarządu PKP Polskie Koleje Kolejowe S.A. z dnia 5 lipca 2016r. oraz zgodnie z (Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 06 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym Dz. U. z 19 grudnia 2013 poz. 1594).

Stworzone przez nas schematy bocznic zawierają wszystkie niezbędne elementy które wymagane są przy tego typu dokumentach.